Hemû dersên bernameya "Kurdî Hîn Dibim"

Ji hemû beşên (video) yên bernameya "Kurdî Hîn Dibim" lînka li jêr bitiqînin...http://www.kure.tv/kultur/948-kurd%C3%AE-h%C3%AEn-dibim/

NAVEROK