DERSÊN KURDÎ ÊN VIDEO JI BEŞA 15 HETA 30 (15-30)NAVEROK